Centrum Szkoleniowe VERSIM S.A. z myślą o swoich Partnerach, ma zaszczyt zaprosić na specjalne szkolenie certyfikowane z rozwiazań producenta Verint.

Verint Threat Protection System™ to zintegrowana inteligentna platforma, oparta o mechanizmy uczenia maszynowego, dająca pokrycie całego łańcucha ataku (full kill chain). Minimalizuje czas potrzebny na wykrycie ataku (DETECTION) oraz eliminuje opóźnienie pomiędzy wykryciem a reakcją (RESPONSE). Dzięki temu, że system sam się uczy, zapewnia automatyzacje korelacji zdarzeń i budowania kontekstu incydentu, zapewniając pełną widoczność oraz historię i udokumentowanie ataku.  Verint TPS jest idealną alternatywą i uzupełnieniem rozwiazań klasy SIEM. 

UCZESTNICY SZKOLENIA

Do udziału w szkoleniu zapraszamy inżynierów i specjalistów do spraw bezpieczeństwa, którzy chca poglebić swoja wiedze w dziedzinie wykorzystania uczenia maszynowego przy wykrywaniu nieznanych zagrożeń w firmowej infrastrukturze.  Uzyskana podczas szkolenia wiedza umożliwi również prezentacje rozwiazania klientom.

 

  16-17 października 2017
  Versim S.A – Poznań ul. Jasielska 10
  Rejestracja na adres – szkolenia@versim.pl
  Warunkiem otrzymania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie testu końcowego
AGENDA
DZIEŃ 1: 

09:00 Overview

10:00 POC Program

11:00 TPS Technical Deep Dive + TPS Development options

12:00 Lunch

13:00 TPS Price Book + Support

14:00 TPS Success stories

15:00 How to sell TPS

16:00 Demo

17:00 Competitive Analysis

DZIEŃ 2: 

09:00 Technical Deep Dive

10:00 TPS Integrations

11:00 TPS GUI + Alert+Query+Cloud Part I

12:00 Lunch

13:00 TPS GUI+Alert+Query+Cloud Part II

15:00 Hands-on test drive

17:00 Q&A